TICS

TICS

Ofrivilliga, återkommande, snabba, stereotypa och svårkontrollerade muskelrörelser eller ljud kallas tics.


Enkla övergående tics är inte ovanligt bland barn i allmänhet. Särskilt vanligt är det med tics i tidig skolålder. Man kan räkna med att två till fem barn i en skolklass har eller har haft tics. Övergående tics brukar försvinna inom månader eller ett år. Liknande symtom som tics kan ses vid vissa sällsynta sjukdomar och drogpåverkan.

Forskningen har ännu inte avslöjat någon riktigt sannolik orsak till tics. 

 

Symtom

Man brukar tala om motoriska och vokala tics:

  • Motoriska tics är vanligast i ansiktsmuskulaturen. Barnet blinkar, grimaserar ofrivilligt eller kastar med huvudet.
  • Vokala tics yttrar sig som att barnet grymtar, småhostar eller uttalar hela ord.

Tics kan vara enkla, eller omfatta ett eller flera av symtomen samtidigt, t ex så att barnet blinkar, det rycker kring ögat, munnen eller armen.
Tillfälligt och kortare tid kan barnet kontrollera sina tics, som direkt återkommer när den medvetna kontrollen upphör. Tics brukar förvärras vid stress men kan öka också vid avslappning. Under sömn försvinner symtomen däremot.


Behandling 

Tics kan vara ett oroande och besvärande symtom, som kan påverka det sociala livet för både för barn och föräldrar.

Men hos de flesta barn går tics över spontant efter en tid. Man bör som förälder inte påpeka och göra barnet alltför uppmärksamt på sina tics.

Om besvären blir svåra bör man söka läkare för undersökning, råd och stöd.
Det finns stödterapi och några mediciner med viss effekt mot sådana tics som inte ”växer bort". 

Tics som inte går över kan också vara symtom på att barnet har Tourettes syndrom och behöver barnpsykiatrisk behandling.

 

Granskad maj 2011

 

Faktagranskad av:  
Gudmund Stintzing,
barnläkare, docent

Läs mer:
Våra experter


Sjukdomar

I vårt uppslagsverk kan du läsa om allt från utslag till kolik och getingstick.

Läs mer

Frågor & svar

Välkommen med din fråga till barnmorska och barnläkare, eller läs tidigare expertsvar.

Läs mer

Vaccinationer

Vilka sjukdomar ingår i det svenska vaccinations- programmet? Vilka andra vaccinationer finns?

Läs mer

Gravidguiden

Smarta tips om vad du behöver tänka på under din graviditet.

Till gravidguiden

Barnförsäkring

Klokt att teckna så tidigt som möjligt. Varför barnförsäkring?

Läs mer om varför

Rätt försäkrad?

Behöver du hjälp erbjuder vi dig kostnadsfri rådgivning

Rätt försäkrad?